Over ons

Stichting Historisch Opperdoes is opgericht in 1999 en het ledental schommelt zo rond de 380. Voor een minimaal bedrag per jaar steunt u onze stichting en wordt u het volgende aangeboden: 2x nieuwsbrief per jaar, donateursavond de laatste vrijdagavond in november met altijd interessante onderwerpen. Jaarlijks een tentoonstelling in ’t Ouwe Jeugdgebouw welke elke laatste zaterdag is geopend. Zie hiervoor de nieuwsbrief.

Voor actueel nieuws kunt u onze Facebookpagina bezoeken.

Locatie

Adres secretariaat:
Nieuweweg 48a, 1674PM Opperdoes
06-17485450
info@sh-opperdoes.nl

Links:
www.westfriesgenootschap.nl

Doelstelling:
De kennis van de historie en de cultuur van het dorp Opperdoes te vergroten door deze historie en cultuur te onderzoeken en bekend te maken, alsmede het zorgdragen voor het behoud van onroerende- en roerende zaken die van historisch belang zijn. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

Accommodatie:
't Oûwe Jeugdgeboûw Noorderpad Opperdoes

Bibliotheek Archief:
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat. U kunt tijdens de openingsuren terecht in 't Oûwe Jeugdgeboûw (zie agenda)

In 't Oûwe Jeugdgeboûw kunt u een kijkje nemen in de bibliotheek en op zoek gaan naar foto's van familie, huis of straat.

Jaarboek Stichting Historisch Opperdoes:
Verschijnt 1x per jaar

Donatie:
Minimale donateursbijdrage per kalenderjaar bedraagt €15.00 voor donateurs in Nederland. Voor donateurs in het buitenland is dit €35.00 per kalenderjaar.